Visite

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, bezoeken wij u ook thuis. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd kan worden. Geef duidelijk aan als u denkt dat er spoed nodig is.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.