Home

 

Welkom 

U treft op deze site informatie aan over onze praktijk en over gezondheid.

Om wachttijden aan de telefoon te voorkomen, wijzen we u er op dat u ook online een afspraak kunt maken, een herhaalrecept kunt aanvragen of een vraag kunt stellen.

Voor gezondheidsinformatie bevelen we van harte de volgende website aan: www.thuisarts.nl.

 

Griepprik 2018


Het is weer tijd vooor de griepprik. Mensen die daarvoor in aanmerking komen ontvangen van ons een brief thuis. De prikdata zijn maandag 22 oktober tussen 17.30-19.00 uur en donderdagmiddag tussen 15.30-17.00 uur. Geen brief ontvangen en u denkt wel in aanmerking te kunnen komen? Bel ons dan even.

Voor verdere informatie over de griepprik, zie https://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griep/Griepprik

 

Nieuwe patient

Wij nemen nieuwe patienten aan uit de postcodegebieden 2803, 2804 en 2805. U kunt het bijgesloten formulier hier downloaden en bij ons afgeven ( svp identiteitsbewijs meenemen).

 

Wordt bezoek aan de huisarts vergoed?

Als de huisarts een consult, telefoon, e-consult of visite verricht, wordt dat volledig vergoed. Alleen aanvullend onderzoek (foto, bloed prikken, soatest, consult specialist) valt onder uw eigen risico!

 

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris, die samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem zoekt. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

 

Elektronisch patientendossier

  • Per 1 januari 2015 mogen uw medische gegevens alleen worden uitgewisseld met de Huisartsenpost na uw toestemming.
    De brochure ‘Uw medische gegevens elektronisch delen?’ beschrijft gedetailleerd hoe medische gegevens worden gedeeld, zie www.vzvz.nl.
  • U kunt online toestemming geven voor elektronische uitwisseling via www.ikgeeftoestemming.nl